Upload ảnh từ: Máy tính | URL có sẵn
Bạn có muốn để watermark? Không
Điều chỉnh lại kích thước:
Nhấn Browser để chọn file upload
Nhập link ảnh vào để transload
(Mỗi link ảnh 1 dòng, có hỗ trợ link ảnh trong thẻ [IMG])
Trình duyệt của bạn phải bật javascript để sử dụng công cụ này
Hãy click vào đây xem hướng dẫn nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng công cụ upload ảnh này!

Lưu ý:

  • Ảnh của bạn không được nặng quá 3mb.
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Ảnh bạn upload lên được lưu vào ImageShack và được lưu trữ mãi mãi.
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Facebook:

Like us on Facebook
Copyright © 2013 Việt Designer