Mặc định Tutorial
Imageshack
Hãy click vào đây xem hướng dẫn nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng công cụ upload ảnh này!
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5mb
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Nếu server Imgur bị lỗi bạn có thể đổi sang Imageshack hay Flickr nhé
  • Nếu ảnh quá lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước thay vì Full size
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Facebook:

Follow me on Facebook